Otwarcie ofert na budowę świetlicy w Skoczowie

Otwarcie ofert na budowę świetlicy w Skoczowie

Do Urzędu Gminy w Dygowie wpłynęły dwie oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. Komisja przetargowa w części jawnej posiedzenia odczytała wartości złożonych ofert.  Najniższą kwotę w wysokości 851 671, 85 złotych zaoferowała firma ze Szczecina. Wartość drugiej oferty to kwota 870 000 złotych , którą zaoferowała firma z Białogardu. Oba przedsiębiorstwa udzieliły 60 miesięcy gwarancji. Gmina Dygowo ma zabezpieczone na budowę świetlicy kwotę 750 000 złotych.
Wcześniejsze artykuły  dotyczące budowy świetlicy w Skoczowie


http://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/ug-dygowo/2776-budowa-swietlicy-w-skoczowie-ruszyla-procedura-przetargowa
 
http://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/ug-dygowo/2636-budowa-swietlicy-w-skoczowie-kolejny-krok


Drukuj