Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Do Urzędu Gminy w Dygowie wpłynęły dwie oferty na budowę świetlicy wiejskiej w Skoczowie. Komisja przetargowa w części jawnej posiedzenia odczytała wartości złożonych ofert.  Najniższą kwotę w wysokości 851 671, 85 złotych zaoferowała firma ze Szczecina. Wartość drugiej oferty to kwota 870 000 złotych , którą zaoferowała firma z Białogardu. Oba przedsiębiorstwa udzieliły 60 miesięcy gwarancji. Gmina Dygowo ma zabezpieczone na budowę świetlicy kwotę 750 000 złotych.
Wcześniejsze artykuły  dotyczące budowy świetlicy w Skoczowie


http://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/ug-dygowo/2776-budowa-swietlicy-w-skoczowie-ruszyla-procedura-przetargowa
 
http://www.gminadygowo.pl/index.php/informacje/ug-dygowo/2636-budowa-swietlicy-w-skoczowie-kolejny-krok