Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dygowie dobiegła końca. Rozpoczęła prace komisja odbiorowa z udziałem przedstawicieli Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  w Karlinie , Gminy Dygowo oraz wykonawcy. Nowo wybudowany obiekt posiada utwardzony plac na którym znajdują się specjalistyczne kontenery magazynowe , waga samochodowa oraz kontener dla obsługi. Teren jest oświetlony i monitorowany całodobowo.  W ramach całego projektu dostarczone będą jeszcze kontenery o różnych pojemnościach  do składowania odpadów. Aktualnie nie jest jeszcze znany termin uruchomienia PSZOK dla mieszkańców gminy Dygowo.

Dofinansowanie projektu w 85 % (kosztów kwalifikowanych) pochodzi z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2