Dwie oferty na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie

Dwie oferty na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie

W urzędzie gminy zostały otwarte oferty na wykonanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie. Dwie firmy, z Białogardu i Redlina zaoferowały kwoty wyższe niż wysokość środków przeznaczonych na to zadanie przez Gminę Dygowo tj. 2.000.000 złotych. Przedsiębiorstwo z Redlina złożyło ofertę na kwotę 2.588.377,03 złotych i 60 miesięcy gwarancji a z Białogardu 2.109.450,00 złotych i 84 miesiące gwarancji.

Komisja przetargowa sprawdzi oferty pod względem formalnym a następnie są dwie możliwości - wybór oferty i zwiększenie finansowania lub unieważnienie przetargu.

Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 949 520,08 złotych.


Drukuj