Gmina Dygowo idzie po swoje do Trybunału Sprawiedliwości UE (wideo)

Gmina Dygowo idzie po swoje do Trybunału Sprawiedliwości UE (wideo)

Gmina Dygowo do czerwca tego roku była przekonana, że w sprawie opodatkowania wiatraków w 2017 roku wszystko jest oczywiste, czyli gmina nie będzie zwracać operatorom wiatrowym różnicy kwot wynikających z pobranego podatku od nieruchomości na podstawie tzw. ustawy „wiatrakowej”. Świadczyły o tym wcześniejsze korzystne wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i wydany w 2019 wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący wniosku operatora z kapitałem zagranicznym o interpretację podatkową podstawy opodatkowania wiatraków w 2017 roku przez Gminę Dygowo

Niestety , sprawy przybrały nieoczekiwany wymiar. Gmina Dygowo otrzymała niekorzystny wyrok NSA wraz z uzasadnieniem ,wydanym w związku ze złożonym przez spółkę Enea z udziałem Skarbu Państwa wniosku o interpretację indywidualną podstawy opodatkowania wiatraków na terenie gminy Dygowo. Gra idzie o kwotę około 4 mln złotych.

Mamy więc sytuację, w której w tej samej sprawie - wniosku o interpretację indywidualną podstawy opodatkowania wiatraków – zapadły dwa odmienne wyroki w NSA.  Spółka z kapitałem zagranicznym nie podstawy roszczeń zwrotu podatku wobec Gminy Dygowo, natomiast Enea ma takie podstawy.

Co w tej sytuacji zrobi Gmina Dygowo?

W materiale wideo wójt Grzegorz Starczyk i radca prawny Marcin Czajkowski  przedstawią dalsze kierunki działania w związku z zaistniałą sytuacją.

W skrócie wygląda to następująco: Gmina Dygowo przyjęła dwa kierunki działania.

Pierwszy to: wyrok NSA będzie skarżony. W związku z wyczerpaniem procedur krajowych będzie pisany wniosek ( w ciągu kilku tygodni) do Komisji Europejskiej ,o to aby komisja w imieniu Gminy Dygowo złożyła skargę  do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w Luksemburgu. Jako zarzut postawione będą: faworyzowanie spółek skarbu państwa względem spółek prywatnych oraz zarzut pewności prawa.

Może to być jedna z pierwszych spraw w skali regionu i kraju. Gminę Dygowo będzie reprezentować kancelaria prawnicza  z Warszawy.

Drugi kierunek to: Wójt Gminy Dygowo będąc organem podatkowym i działając w interesie gminy wyda ponownie indywidualną interpretację podatkową operatorowi. Poprzednia ,uchylona przez NSA, jest obowiązująca, ale według Gminy Dygowo jest niesprawiedliwa i zawiera błędy.

wojt-gminy-dygowo-wideokonferencjaWideokonferencja z kancelarią prawniczą z Wraszawy. Od lewej: sekretarz gminy Dorota Gruchała, radca prawny Marcin Czajkowski,wójt Grzegorz Starczyk i skarbnik gminy Sylwia Kot.


Drukuj