W Gminie Dygowo będzie symboliczne Święto Plonów zamiast dożynek

W Gminie Dygowo będzie symboliczne Święto Plonów zamiast dożynek

Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk spotkał się z sołtysami gminnych gromad. Głównym tematem było omówienie sposobu uhonorowania rolników za ich pracę przy tegorocznym plonie. Dożynki , w wymiarze znanym z lat ubiegłych , ze względu na stan pandemii ,nie będą mogły się odbyć.  

Gmina Dygowo jest gmina rolniczą i bez względu na sytuację jakaś forma dziękczynienia za plon jest dla włodarza rzeczą oczywistą. Wszakże rolnicy  mimo pandemii obsiali pola i będą zbierać plon.

Sołtyski i sołtysi z gminy Dygowo włączyli się w dyskusję nad formą przeprowadzenia tegorocznego Święta Plonów. Ustalono ,że obchody odbędą się 6 września w niedzielę i będą połączone z sumą w kościele parafialnym w Dygowie. Będzie jeden symboliczny wieniec od wszystkich sołectw wykonany na bazie ubiegłorocznego wieńca sołectwa Dygowo oraz bukiety zbóż z każdego sołectwa. Szczegóły przeprowadzenia uroczystości będą jeszcze omówione z księdzem proboszczem parafii Dygowo. Imprez towarzyszących o charakterze rozrywkowym niestety nie będzie.

Było to pierwsze spotkanie wójta z sołtysami od czasu wprowadzenia stanu epidemii. Ze względu na ograniczenia wynikające z obostrzeń sanitarnych sołtysi nie mogli uczestniczyć sesjach Rady Gminy Dygowo , które odbyły się maju, czerwcu i lipcu. W związku z tym ,poza tematem świata plonów, wójt omówił z sołtysami najistotniejsze sprawy Gminy Dygowo.


 


Drukuj