Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo”. W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym.

W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Ceny jednostkowe za odbiór i transport tony odpadów są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.