Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo wybrała firmę , która wybuduje świetlicę wiejską we Włościborzu. Gminna  komisja przetargowa oceniła siedem ofert. Najkorzystniejszym oferentem okazała się  spółka KDI ze Szczecina, która wybuduje obiekt za kwotę 794 897,89 złotych brutto i udzieli 60 miesięcy gwarancji.

Spółka ze Szczecina to już sprawdzony parter , który realizował budowę świetlicy w Skoczowie. Inwestycja ,co warto zaznaczyć została ukończona przed terminem i wykonana zgodnie ze specyfikacją techniczną.

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk oraz przedstawiciel KDI Sp. z o.o. – Nikodem Konopko podpisali umowę na realizację inwestycji we Włościborzu. Zgodnie z umową termin zakończenia budowy świetlicy to 30 września 2021 roku.

Budowa świetlicy we Włościborzu zostanie zrealizowana przy wsparciu na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.