Spotkanie wójta z sołtysami. Promyk nadziei na powrót do normalności

Spotkanie wójta z sołtysami. Promyk nadziei na powrót do normalności

Rozluźnienie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa na terenie kraju ,daje nadzieję na aktywną działalność samorządu gminy Dygowo w zakresie organizacji letnich imprez masowych. Ten optymistyczny wariant na letnie miesiące było impulsem do  spotkania Wójta Gminy Dygowo – Grzegorza  Starczyka z sołtysami miejscowości gminy Dygowo.

Wójt na wstępie zapowiedział ,że gmina , biorąc pod uwagę pozytywny rozwój sytuacji pandemiczej czyni przygotowania do najważniejszych imprez w letnich w gminie- Biesiady Łososiowej i Dożynek Gminnych 2021.

Wójt prosił sołtysów o wypowiedzi w kwestii organizacji przez sołectwa pikników letnich. Większość sołectw jest otwarta na przygotowania tych imprez , zwłaszcza ,że jest mieszkańcy miejscowości deklarują udział w tego typu imprezach. Ważnym czynnikiem jest również to ,że duża część mieszkańców gminy jest zaszczepiona , przynajmniej jedną dawką szczepionki.  Były także głosy ,że mieszkańcy podchodzą do spotkań w większych skupiskach ludzi z dystansem.

Poruszony został również temat finansowania tego typu imprez z budżetu gminy. Wójt zapowiedział ,że obowiązujący podział środków na poszczególne sołectwa pozostaje. Sołtysi sygnalizowali wzrost cen usług i towarów niezbędnych do organizacji festynów. Wójt nie wykluczył korekt finansowych dla zaangażowanych sołectw.

Spotkanie wójta z sołtysami w dniu 14 maja to promyk nadziei do powrotu, choć w części ,do tzw. normalności, której wszyscy tak bardzo pragniemy.


Drukuj