Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00
Sekretariat 
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95 Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie to oficjalna na nawa obiektu, który zostanie wybudowany w Dygowie przy ulicy Kolejowej.  Budowla będzie łączyć w sobie funkcje kulturalne ,oświatowe , sportowe i społeczne, będzie spełniać rolę gminnego centrum wielokierunkowej działalności.

25 czerwca podpisana została umowa na realizację tej inwestycji, symbolicznie na dachu popularnych fundamentów ,gdzie mieściła się siedziba klubu piłkarskiego, siłownia i przedszkole. Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk i wykonawca -właściciel firmy z Bardów Sebastian Iwicki  sygnowali umowę , która daje zielone światło do rozpoczęcia robót.

Wartość zadania to kwota 7.300.000,00 zł brutto, termin wykonania 535 dni tj. 12/12/2022 roku.

Inwestycja finansowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.