Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Realna koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 163 (ulica Kołobrzeska) z drogą powiatową 3324Z ( ulica Barcińska i ulica Główna)  w Dygowie pojawiła się na początku 2018 roku. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął prace projektowe przebudowy drogi nr 163 na odcinku Białogard-Kołobrzeg.  W założeniach projektowych w  Dygowie zlokalizowano skrzyżowanie z ruchem okrężnym, które kolidowało z zabytkowym pustostanem dawnego domu kultury. Gmina Dygowo rozpoczęła starania o rozbiórkę obiektu. Niestety Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władne by wydać taką decyzję, nie zgodziło się skreślić budynku z listy zabytków. Trzy wnioski gminy i trzy decyzje negatywne ministerstwa. Koncepcja budowy ronda upadła. Na marginesie mówiąc  remont drogi wojewódzkiej na odcinku Białogard – Kołobrzeg też się nie rozpoczął.

Kolejna szansa na budowę ronda w Dygowie pojawiła sią gdy Gmina Dygowo otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie decyzję (16 września 2021 r.) o skreśleniu z listy zabytków dawnego domu kultury. Decyzję wydano w konsekwencji zdarzeń , które miały miejsce 3 lipca. W zabytkowym obiekcie wybuchł pożar , którego skutkiem była konieczność rozebrania obiektu w czasie akcji ratowniczej ( niestabilne ściany zewnętrzne). 7 października na 25. Sesji Rady Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk przedstawił radnym projekt zagospodarowania terenu przy zbiegu ulicy Kołobrzeskiej i Głównej. W planach uwzględnione było również rondo, jednakże bez konkretów dotyczących terminu realizacji i finansowania.

Zwrot akcji nastąpił 5 listopada. W urzędzie gminy miało miejsce spotkanie ,na którym  omawiano możliwości inwestycyjne związane z powstaniem  ronda tj. finansowanie i udział w kosztach inwestycji. W rozmowach uczestniczyli: Tomasz Sobieraj -Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Anna Bańkowska-Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, poseł Marek Hok , przedstawicielka Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wójt Grzegorz Starczyk.

Rondo w Dygowie powstanie! Szczegółów na razie brak , ale wiadomo ,że Gmina Dygowo przystępuje do prac projektowych, a budowę zaplanowano na rok 2023.