Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Wójt Grzegorz Starczyk spotkał się z sołtysami z terenu gminy Dygowo. Z okazji przypadającego w marcu Dnia Sołtysa wójt złożył liderom sołectw życzenia i podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Działalność 17 sołectw w gminie Dygowo pilotuje 8 sołtysek i 9 sołtysów.

Podczas spotkania omawiane były tematy działalności sołeckiej w bieżącym roku.