Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

W dniu dzisiejszym na parkingu przy Urzędzie Gminy Dygowo można było oglądać nowe zasoby gminy do zadań w zakresie gospodarki komunalnej. Szczególne wrażenie robił sprzęt , którym będą wykonywane prace na drogach i innych terenach gminnych.

Gmina Dygowo zrealizowała zadanie inwestycyjne  pn. „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 95 procent wartości  całkowitej wynoszącej 2 847 837,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł  tylko 142 391,85 zł. 

W ramach zadania zakupiono:

13 250 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wartości  1 789 447,00 zł), w tym:

·         pojemniki o pojemności 120 litrów – 7 600 sztuk

·         pojemniki o pojemności 240 litrów – 5 400 sztuk

·         pojemniki o pojemności 1100 litrów – 250 sztuk

Sprzęt komunalny:

·         ciągnik rolniczy (wartość 398 500,00 zł)

·         przyczepę rolniczą (wartość 83 200,00  zł)

·         kosiarkę (wartość 88 700,00zł)

·         ładowacz czołowy (wartość 62 300,00 zł)

·         chwytak do palet (wartość 5 450,00zł)

·         chwytak do gałęzi (wartość 15 350,00 zł)

·         szuflę uniwersalną (wartość 5 500,00 zł)

·         rozdrabniacz gałęzi (wartość 47 970,00zł)

·         rozsiewacz taśmowy (wartość 96 250,00 zł)

·         pług (wartość 24 140,00zł)

·         zamiatarkę (wartość 33 750,00zł)

·         samochód dostawczy (wartość 197 250,00 zł)