Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Pierwsza łopata , a w zasadzie pierwsza łyżka koparki wybrała ziemię z wykopu na placu budowy nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i terenu rekreacyjnego w Dygowie. Konsorcjum firm budowlanych rozpoczęło realizację zadania z pierwszym roboczym dniem nowego roku. Prowadzone są roboty ziemne mające na celu wybranie warstwy ziemi i przygotowanie terenu pod wytyczenia geodezyjne fundamentów.

budowa-remizy-osp-w-dygowie-

budow-remizy-osp-w-dygowie-

Pracownicy techniczni Gminy Dygowo demontują drewniane konstrukcje miejsca wypoczynku przy przystanku autobusowym.