Zamontowano nowe urządzenie zabawowe w Dygowie

Zamontowano nowe urządzenie zabawowe w Dygowie

Gmina Dygowo jako członek Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie była uczestnikiem projektu współpracy trzech Lokalnych Grup działania: LGD „Siła w Grupie” Gościno, LGD „Gryflandia” z Gryfic i stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z Koszalina.

Na terenie poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD został zrealizowany  projekt „Miejsca Aktywności Koedukacyjnej”. Na terenie gmin wchodzących w skład LGD Gościno, między innymi na terenie gminy Dygowo zostały zamontowane urządzenia zabawowe oraz siłownie zewnętrzne. W związku z realizacją projektu dotacja wynosiła 100%, gminy nie ponosiły wkładu własnego.

 


Drukuj