Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Wójt Gminy Dygowo , Grzegorz Starczyk przedstawił sołtysom:  Joannie Madrian  ze Stramniczki i Zbigniewowi Zawadzkiemu ze Stojkowa szczegóły nowych inwestycji, które będą zrealizowane w ich sołectwach. Przy istniejących placach zabaw powstaną tzw. miejsca spotkań mieszkańców.

W Stramniczce wykonany będzie utwardzony placu pod altanę, grille i miejsce na ognisko. Zamontowane będą dwie altany ogrodowe z ławami w stylu biesiadnym w całości wykonane z drewna. Wykonane będzie z kamienia palenisko ogniska i ustawionych będzie 6 sztuk ławek. Ponadto wykonawca inwstycji zamontuje dwa betonowe grille z prefabrykatów i dwie lampy hybrydowe.

Natomiast w Stojkowie przy świetlicy zamontowana będzie na  utwardzonym placu drewniana altana i prefabrykowanym grillem , w której umiejscowione będą 3 stoły z krzesłami po 8 sztuk.

Wykonawcą zadań jest Grupa Hydro Sp. z o.o. S.k. z Mosiny. Termin realizacji każdego zadania to 30 dni od podpisania umowy tj. do 17 maja.

Inwestycja dofinansowana ze środków przeznaczonych na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.