Image

 

 

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1                          
78-113 Dygowo

Urząd czynny :
poniedziałek -piątek od 7:00 do 15:00

Sekretariat
Telefon 94 358 41 94 lub 94 358 41 95
Fax 94 712 60 22 ,   e-mail: ug@dygowo.pl

Wójt  Gminy Dygowo -  Grzegorz Starczyk rozpoczął urzędowanie od 14 października 2016 r.. 21 października 2018 roku wybrany na pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 20.11.2018 r.. 7 kwietnia 2024 wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Zaprzysiężony 7 maja 2024 r.

Gmina Dygowo w roku bieżącym zrealizowała zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dygowo – etap XII”. W oparciu o złożone wnioski mieszkańców dotyczące utylizacji azbestu gmina pozyskała na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W wyniku realizacji zadania z terenu gminy usunięto 7 140 kg wyrobów zawierających azbest.