Coraz więcej światła LED-owego na terenie Gminy Dygowo

Coraz więcej światła LED-owego na terenie Gminy Dygowo

Gmina Dygowo zrealizowała na terenie całej gminy modernizację oświetlenia na słupach żelbetowych należących do operatora ENERGA. Przestarzałe i energochłonne lampy sodowe dające światło o barwie żółtej lub pomarańczowej zostały zastąpione lampami w technologii LED. Korzyści wynikające z tej inwestycji są imponujące. Lampy LED emitują światło, które nie przekłamuje kolorów, świecą pełną mocą natychmiast po załączeniu, dają światło równomierne, a ich żywotność sięga nawet 50 tysięcy godzin. Co najważniejsze ,lampy LED zużywają dwukrotnie miej energii niż popularne dotychczas sodówki. Modernizacja oświetlenia będącego na majątku Energa Oświetlenie zakończyła się w lipcu 2023 roku.

Jakie oszczędności dała modernizacja?

Koszt inwestycji został rozłożony na 48 rat, co oznacza wzrost kosztów utrzymania oświetlenia o 10% rocznie przez 4 lata, po tym okresie koszt utrzymania będzie niższy o 20 - 30% rocznie w stosunku do kosztów przed modernizacją oświetlenia. Łącznie wymieniono 323 oprawy z 342 znajdujących się na majątku Energa Oświetlenie. Moc zainstalowana opraw przed modernizacją wynosiła  31,21 kW, a po modernizacji 16,37 kW. Oszczędność mocy w wyniku modernizacji wynosi 14,8 kW.

W 2024 roku Gmina Dygowo planuje kolejną inwestycję związaną z modernizacja oświetlenia. Tym razem będą to lampy będące na majątku Gminy Dygowo umiejscowione przy drogach gminnych. Inwestycja realizowana będzie w związku z otrzymaną dotacją „Rozświetlamy Polskę” i dotyczyć będzie modernizacji 356 opraw. Moc zainstalowana opraw przed modernizacją to 28,02 kW, a  moc po modernizacji to 13,43 kW. Oszczędność mocy w wyniku modernizacji będzie wynosić 14,59 kW.

Te liczby podkreślają znaczący postęp w efektywności energetycznej, a modernizacja oświetlenia przyczyni się do znaczącej redukcji zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie wydatków z budżetu gminy.


Drukuj