Żłobek w Dygowie. Podpisano umowę na realizację inwestycji

Żłobek w Dygowie. Podpisano umowę na realizację inwestycji

W Dygowie, przy ulicy Głównej 12, powstanie nowa placówka opiekuńcza dla najmłodszych dzieci. Będzie to żłobek, w którym sprawowana będzie opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia trzeciego roku życia. Opieką objętych będzie maksymalnie dziewiętnaścioro dzieci. Placówka, posiadająca własne kierownictwo i personel, będzie podlegać Gminie Dygowo. Żłobek będzie działał wyłącznie na parterze budynku, zaś poddasze zostanie zagospodarowane na inne cele gminy, mając niezależne wejście.

Dnia 21 marca 2024 roku w urzędzie gminy w Dygowie została podpisana umowa na remont i adaptację budynku na potrzeby żłobka. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlane IN-TECH Janusz Paprocki ze Świdwina. Wartość umowy wynosi 895 900,00 zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków FERS KPO w ramach Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” w kwocie 773 309,00 zł. Termin realizacji inwestycji upływa dnia 17 września 2024 roku.


Drukuj