O ścieżce rowerowej Kołobrzeg-Dygowo-Pyszka ciąg dalszy

O ścieżce rowerowej Kołobrzeg-Dygowo-Pyszka ciąg dalszy

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dygowie zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Gminą Dygowo i Gminą Kołobrzeg dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Dygowo-Pyszka. Strony uzgodniły, że Województwo Zachodniopomorskie pokryje 50 procent kosztów budowy, natomiast pozostałe 50 procent kosztów zostanie podzielone równo pomiędzy Gminę Dygowo i Gminę Kołobrzeg. Ponadto, gminy zobowiązały się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z odszkodowaniami za grunty prywatne przeznaczone do realizacji projektu. Początek inwestycji planowany jest na pierwsze półrocze 2024 roku, a zakończenie w następnym roku. Teraz pozostaje nam kibicować temu przedsięwzięciu, aby dostępne środki na ten cel  tj. ok 21 milionów złotych ,okazały się wystarczające, co będzie można ocenić wkrótce podczas przetargu na niniejsze zadanie.


Drukuj