Miniony rok był kolejnym , w którym statystyki USC Dygowo odnotowały spadek liczy mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku w gminie Dygowo na pobyt stały zameldowanych było 5317 mieszkańców. W stosunku do  roku 2020 gmina zmniejszyła się o 56 osób. Na pobyt czasowy zarejestrowane były 132 osoby.

Odnotowano 42 urodzenia – 17 dziewczynek i 25 chłopców. To również mniej niż w latach ubiegłych: 43-2020 , 46-2019 , 61-2018 , 52-2017. Najpopularniejsze imiona to: dziewczynki- Zofia, Pola, Liliana, chłopcy- Aleksander. W USC Dygowo zarejestrowano również 9 narodzin za granicą (5-2020 , 3-2019 , 11-2018 , 7-2017).

W USC Dygowo zarejestrowano 20 małżeństw, w tym 12 cywilnych , 6 konkordatowych i 2 zawarte za granicą(10 – 2020 , 34-2019 , 22-2018).

W roku 2021 odnotowano 90 zgonów, w tym 50 zostało zarejestrowanych w USC Dygowo (80/46-2020 , 72/34-2019  , 84/46-2018).