Rok 2022 był kolejnym , w którym statystyki USC Dygowo odnotowały spadek liczy mieszkańców gminy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w gminie Dygowo na pobyt stały zameldowanych było 5295 mieszkańców. W stosunku do  roku 2021 liczebność gminy  zmniejszyła się o 22 osoby. Na pobyt czasowy zarejestrowanych było 125 osoby.

Odnotowano 33 urodzenia – 18 dziewczynek i 15 chłopców. To również mniej niż w latach ubiegłych: 42-2021, 43-2020 , 46-2019 , 61-2018 , 52-2017. Najpopularniejsze imiona to: dziewczynki- Hanna, Liliana, chłopcy- Antoni, Leon, Franciszek. W USC Dygowo zarejestrowano również 8 narodzin za granicą (9-2021, 5-2020 , 3-2019 , 11-2018 , 7-2017).

W USC Dygowo zarejestrowano 17 małżeństw, w tym 11 cywilnych i 5 konkordatowych oraz  1 zawarte za granicą (20-2021, 10 – 2020 , 34-2019 , 22-2018).

W roku 2022 odnotowano 72 zgony, w tym 35 zostało zarejestrowanych w USC Dygowo (90/50-2021, 80/46-2020 , 72/34-2019  , 84/46-2018).