Państwo Elżbieta i Jan Żarscy obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złota Para zawarła związek małżeński 23 grudnia 1972 roku w Dygowie.  Na tę okoliczność Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ,przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  Laudację na cześć Państwa Żarskich wygłosiła  kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk ,a odznaczenia  w imieniu głowy państwa wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk. Wójt złożył jubilatom życzenia , wręczył kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek.

Do galerii fotografii z uroczystości Państwo Żarscy udostępnili swoje zdjęcia ślubne sprzed 50 lat.

Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.