ustawa Kodeks wyborczy, której w celem jest zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Urzędnik wyborczy  to stanowisko okresowe. Zajmuje się organizacją wyborów, którą dotychczas sprawowała Gmina.