We Wrzosowie odbyło się zebranie organizacyjne w sprawie powołania Koła Gospodyń Wiejskich. Relacjonuje Monika Kamińska: Po raz  kolejny Panie zaskoczyły nas dużą frekwencją i ogromną chęcią do wspólnych działań. Jednogłośnie podjęłyśmy decyzję, aby koło nosiło nazwę  Koło Gospodyń Wiejskich we Wrzosowie " ALE BABKI". Po złożeniu wniosku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Siemyślu i zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich zaczniemy oficjalną działalność.