Bezpieczny sezon grzewczy – akcja informacyjna strażaków

Czad ,czyli tlenek węgla nie bez przyczyny zwany jest  „cichym zabójcą”.  Żniwo jakie zbiera co roku jest ogromne. Jest bezwonny i bezbarwny przez co zmysły ludzkie nie są w stanie go wykryć. Powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw , w atmosferze niedostatku tlenu w otaczającej atmosfery. Jednym

z pierwszych objawów zaczadzenia jest ból głowy. W wyniku  działania tlenku węgla dochodzi do niedotlenienia organizmu – ustaje  transport tlenu do płuc- co w konsekwencji może doprowadzić do śmierci przez uduszenie.  Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa we współpracy z Państwowa Strażą Pożarną w Kołobrzegu przygotowała akcję informacyjną kierowaną do mieszkańców gminy Dygowo. Pierwszym elementem jest materiał wideo poniżej, następnie odbędzie się cykl spotkań w świetlicach wiejskich na terenie całej gminy, gdzie przedstawione będą prezentacje multimedialne ,dostępne będą materiały informacyjne oraz przykładowe zabezpieczenia przed czadem czujkami elektronicznymi.


Drukuj