Skutki silnego wiatru odczuli strażacy z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zastępy z Dygowa, Wrzosowa  i Stojkowa interweniowały wielokrotnie do powalonych drzew. W Stramniczce usuwali powalone drzewo na linię kolejową i drogę powiatową następnie na  drodze wojewódzkiej nr 163.  Strażacy uprzątali również po rozrzucane na drodze powiatowej do Włościborza gałęzie z przycinki na drodze. Zarządca  drogi wykonał przycinkę ale nie zdarzył zabrać gałęzi i wiatr zrobił swoje.

Fot. OSP Dygowo