Autobus  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie (RCKiK ) zaparkował w niedzielne przedpołudniem na Placu Wolności w Dygowie. Popularny krwiobus  umożliwia przeprowadzenie akcji krwiodawstwa w miejscowościach leżących daleko od regionalnych centrów krwiodawstwa i ich oddziałów.

Inicjatorem i organizatorem akcji poboru krwi w mobilnym punkcie był  zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie. Współorganizatorem była Gmina Dygowo , która udostępniła teren i zaplecze sanitarne.

Prezes Zarządu Gminnego OSP Gminy Dygowo – Marcin Tekiel w rozmowie nie krył zadowolenia:

Akcję przeprowadziliśmy pierwszy raz, oddano ponad 12 litrów krwi, to bardzo dobry wynik. Wydaliśmy 50 kart zgłoszeniowych, ale po zweryfikowaniu przez lekarza do oddania zostało dopuszczonych  27 osób. Byli to nie tylko mieszkańcy gminy Dygowo, lecz również  strażacy OSP z Czernina ,Piotrowic,  Stojkowa , Ustronia Morskiego i Wrzosowa oraz motocykliści , członkowie klubu Voyager. Większość  osób oddających krew robiła to po raz pierwszy. Akcja na pewno będzie powtórzona, może uda się aby krwiobus odwiedzał Dygowo już w lipcu lub wrześniu. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję.