Ochotnicza Straż Pożarna z Dygowa brała udział w akcji gaszenia balotu słomy znajdującego się na łące przy moście na Parsęcie w Bardach. Paląca  słoma znajdowała się w bezpośredniej bliskości lasu, co stwarzało realne zagrożenie rozprzestrzeniania się pożaru.  Interweniowała również Jednostka PSP z Kołobrzegu.