\Strażacy - ochotnicy z Piotrowic przejęli na stan samochód pożarniczy Star 200 , służący wcześniej jednostce OSP Wrzosowo. W sobotnie popołudnie ,wóz bojowy już po niezbędnych naprawach wykonanych przez strażaków we własnym zakresie , „uzbrojono” w sprzęt ratowniczo- gaśniczy. Od 23 stycznia pojazd będzie zgłoszony do gotowości bojowej. Poprzedni wysłużony pojazd –Star 29 z OSP Piotrowice oraz popularną weterankę „Babcię” – Stara 25 z Wrzosowa Gmina zbyła za kwotę 15.000 złotych. Uzyskane pieniądze przeznaczone zostały na doposażenie jednostki w Piotrowicach. Pojazd i wyposażenie strażacy mają , ale brak jest remizy z prawdziwego zdarzenia. Blaszak w którym trzymany jest sprzęt i samochód nie spełnia jakichkolwiek standardów. Gmina ma zaplanowane w budżecie na ten rok środki na wykonanie dokumentacji projektowej nowej remizy w Piotrowicach.

Autor zdjęć Marek Kawęcki