18 czerwca 2022 roku w Piotrowicach w gminie Dygowo odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania nowego sztandaru miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP w Piotrowicach posiada najmniejszy potencjał socjalno - sprzętowy   wśród pięciu  jednostek funkcjonujących na terenie gminy Dygowo, jednakże  podobnie jak pozostałe może poszczycić się bogatą , 74-letnią historią.

Przekazanie sztandaru wraz z Aktem Nadania było  wyjątkową chwila dla druhów i mieszkańców Piotrowic. Sztandar to dowód uznania lokalnej społeczności za trud i poświęcenie w ratowaniu mienia , ludzi i działalności społecznej.

 Dowódcą uroczystości był druh Szymon Skiba, który dokonał meldunku pododdziałów Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie druhowi Mirosławowi Zalewskiemu. Prezes OSP Piotrowice  druh Mateusz Marczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości i odczytał historię jednostki ( tutaj dostepny tekst).  Następnie druh Marcin Kuśmirek odczytał akt nadania sztandaru ,a przewodnicząca Komitetu Fundacji Sztandaru , Lucyna Pokusa odczytała treść aktu fundacji sztandaru i przekazała go prezesowi OSP Piotrowice. Gwoździe pamiątkowe w drzewiec sztandaru wbijali:  wójt Gminy Dygowo- Grzegorz Starczyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu- Artur Wasiewski, prezes stowarzyszenia „Senior” -Antoni–Bernatowicz, sołtys Kłopotowa, radny –Dariusz Olenowicz, sołtyska, Piotrowic- Monika Zielińska i sołtyska Włościborza ,radna  - Lucyna Pokusa. Sztandar poświęcił kapelan powiatowy OSP , proboszcz parafii Dygowo – ks. Piotr Niedźwiadek i proboszcz parafii Wrzosowo- ks. Kazimierz Koszykowski.  Następnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Mirosław Zalewski przekazał sztandar prezesowi OSP Piotrowice , Mateuszowi Marczykowi, który zaprezentował go i przekazał do pocztu.

Głos zabrali: Janusz Gromek –Senator RP, Mirosław Zalewski - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Czesław Hoc – Poseł na Sejm RP, Marcin Tekiel- Prezes Zarządu OSP Gminy Dygowo, Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski, st. bryg. Krzysztof Makowski - Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu, Grzegorz Starczyk – Wójt Gminy Dygowo, Jerzy Bartnik - były Prezes Zarządu Powiatowego OSP i Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu, Marta Minkiewicz - przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki” w Piotrowicach.

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia, po czym wszyscy uczestnicy wydarzenia udali się do świetlicy wiejskiej , gdzie gospodynie z koła „Piotrowiczanki” przygotowały poczęstunek.

OSP Piotrowice:

Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom dzięki którym mogliśmy zorganizować tak ważną dla nas uroczystość: Firmie Homanit z Karlina, Firmie Rasel Dygowo, Stowarzyszeniu Senior z Piotrowic ,Cukierni Wierzbowscy z Kołobrzegu, Wójtowi Gminy Dygowo Grzegorzowi Starczykowi oraz Panu Robertowi Halińskiemu i Panu Mariuszowi Klechowiczow.