Zebranie sprawozdawcze OSP Stojkowo

W dniu 17 marca 2017 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie. Zebranie otworzył i prowadził  prezes Marcin Górniak. Wśród zaproszonych gości byli: wójt Grzegorz Starczyk , podinspektor ds. OSP Emilia Królik oraz przedstawiciele zarządu gminnego: Marcin Tekiel, Wojciech Różycki, Szymon Skiba, Bartłomiej Maszka oraz Sebastian Łopiński. Po przywitaniu zaproszonych gości zgodnie z porządkiem zebrania odczytano sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowe za 2016 rok , po czym w udzielono absolutorium Zarządowi OSP Stojkowo za rok sprawozdawczy. W trakcie dyskusji omówiono najważniejsze wydarzenia, które odbędą się roku bieżącym oraz przypomniano o obowiązkowych szkoleniach i badaniach dla członków aktywnie biorących udział w akcjach ratunkowych. Podsumowując zebranie prezes Marcin Górniak podziękował za wsparcie i pomoc podczas organizacji Gminnych Obchodów Dnia Strażaka oraz uroczystości 70-lecia OSP Stojkowo, wręczając listy pochwalne oraz pamiątkowe statuetki dla Zuzanny Kubackiej, Weroniki Wygaś, Karola Kubackiego, Adrianny Dębowskiej i Darii Grzanki.