Zebranie sprawozdawcze OSP Stojkowo. Jednostka z potencjałem

Zebranie sprawozdawcze OSP Stojkowo. Jednostka z potencjałem

Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stojkowa obyło się w Dygowie. Kolejne zebranie będzie już zorganizowane w nowobudowanej  remizie i świetlicy w Stojkowie, która ukończona będzie we wrześniu tego roku. Przybyłych na spotkanie członków jednostki oraz gości przywitał prezes OSP Stojkowo  Marcin Górniak. Z okazji Dnia Kobiet złożył druhnom życzenia a druhowie wręczyli kwiaty. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności i finansowego za rok 2018  oraz sprawozdania komisji rewizyjnej ,zarządowi OSP Czernin udzielono jednogłośnie  absolutorium. Zebrani zaakceptowali również plan działania na rok 2019. Obecni za zebraniu byli: przedstawiciele Gminy Dygowo - wójt Grzegorz Starczyk, przewodniczący rady gminy Jerzy Leszczyński, radny Zbigniew Zawadzki, członek Zarządu Wojewódzkiego OSP Województwa Zachodniopomorskiego Jerzy Bartnik, przedstawiciele zarządu gminnego OSP – Marcin Tekiel i Wojciech Różycki oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzeg  st. kpt. mgr Marek Huszla. Goście zabierając głos akcentowali fakt ,że jednostka ze Stojkowa ma wyjątkowe zaplecze w postaci młodzieży. Jest to potencjał którego może pozazdrościć wiele jednostek w powiecie i kraju. Druh Jerzy Bartnik podkreślił ,że jednostki OSP nawet jeśli mają najlepszy i najnowocześniejszy sprzęt  nie są w stanie funkcjonować w pełni bez zasobów ludzkich zasilanych z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.  W tym aspekcie OSP Stojkowo może patrzeć w przyszłość optymistycznie, zwłaszcza ,że wspomniana nowa remiza i świetlica będą zapleczem utrzymania i rozwijania jednostki.


Drukuj