Ochotnicza Straż Pożarna w Stojkowie otrzymała dotację w programie „SPOŁECZNIK” na realizację specjalistycznych szkoleń z KPP - Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników biorących czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych. Potrzeba ta  wynika z braku przeszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dygowo. KPP to najbardziej zaawansowany kurs z zakresu pierwszej pomocy, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Kurs przeznaczony dla jednostek związanych z ratownictwem, takich jak jednostki Ochrony Przeciwpożarowej. Kwota dotacji to 2900 złotych i powinna wystarczyć na przeszkolenie czterech osób.