W 1946 roku zapisane zostały pierwsze karty historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie. Jednostkę założyli: Józef Adamczyk , Józef Liczner i Władysław Markiewicz, ziemię pod remizę przekazał Stanisław Jankowski, a wybudował ją Wincenty Nowakowski. Od tamtego czasu OSP w Stojkowie działa nieprzerwanie, choć w latach osiemdziesiątych była próba rozwiązania tej organizacji. Mieszkańcy , na czele z Władysławem Fijołem dali skuteczny opór tym działaniom.

OSP wraz z mieszkańcami Stojkowa stanowią swego rodzaju monolit. Każda rodzina w miejscowości miała lub ma udział w funkcjonowaniu jednostki. Widać to przy okazji różnych wydarzeń w Stojkowie lub na terenie gminy. OSP , Koło Gospodyń Wiejskich i sołectwo łączą działania , co daje wymierne efekty, np. udział  najmłodszych pokoleń w tych grupach. Jak nigdzie w gminie widać dzieci i młodzież działaniach społecznych na rzecz Stojkowa. Zaszczepiony duch społecznikostwa w dzisiejszych czasach jest na wagę złota i z całą pewnością  będzie paliwem do dalszej działalności OSP Stojkowo.

10 lipca połączone wspomnianych grup społecznych zorganizowały obchody 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie. Przy budynku remizy i świetlicy odbył się uroczysty apel z udziałem gości mieszkańców i druhów OSP. Wydarzenie prowadził zarząd jednostki, zebranych przywitał prezes OSP Stojkowo Marcin Górniak, który również w słowach , jak to określił , od serca, podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni 75 lat mieli i mają swój wkład w działalność jednostki OSP.

Po tym kolejno zabrali głos goście:                               

Anna Bańkowska - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego , która wręczyła na ręce prezesa OSP Stojkowo medalion Gryfa Zachodniopomorskiego.

Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Kołobrzegu Arturem Wasiewskim przekazali w imieniu Fundacji Bezpieczny Powiat czek na kwotę 2 500 złotych  na zakup specjalistycznej piły.

Marek Huszla- zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kołobrzegu wraz st. kpt. Krzysztofem Azierskim, dowódcą JRG PSP w Kołobrzegu.

Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo wraz z  Jerzym Leszczyńskim, Przewodniczącym Rady Gminy Dygowo.

Marcin Tekiel – prezes zarządu OSP Gminy Dygowo wraz Tadeuszem Wygasiem.

Robert Fijałkowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gościno.

Następnie zostały wręczone odznaczenia druhom OSP Stojkowo oraz podziękowania osobom i organizacjom wspierającym jednostkę. Uchwałą Zarządu OSP Stojkowo , Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP przyznało odznaki za wysługę lat. Na szczególną uwagę zasługuje fakt przyznania odznaki za 65 lat służby druhowi Piotrowi Kawce – najstarszemu członkowi jednostki, który tworzył historię OSP przez wiele pokoleń.

Odznaki za 50 lat służby przyznano: Janowi Jaroszowi, Eugeniuszowi Klimkowi, Mieczysławowi Krukowi i Ryszardowi Głogowskiemu.

Oficjalną część zakończyła prezentacja i degustacja jubileuszowego tortu.