Relacja z Gminnego Zjazdu OSP we Wrzosowie

W sobotę 9 lipca we Wrzosowie w remizo- świetlicy odbył się Zjazd Gminny OSP Gminy Dygowo. Przed rozpoczęciem obrad uhonorowano druha Marka Zawadzkiego srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, a jednostce OSP Wrzosowo wręczono pamiątkowy dzwon. Po tym przystąpiono do porządku obrad. Odczytane zostało sprawozdanie z działalności zarządu za lata 2011-2016 i sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu. Absolutorium zostało udzielone. Następnie zgodnie z procedurami wybrano nowy Zarząd Gminny w skład którego weszli :
Prezes-Marcin Tekiel,
Wiceprezes-Łukasz Martyniec, Wojciech Różycki,
Komendant Gminny- Szymon Skiba
Sekretarz -Bartłomiej Maszka
Skarbnik -Tadeusz Wygaś
Członkowie-Tomasz Matczak, Robert Strzałkowski, Sebastian Łopiński, Alicja Łaput, Helena Rudzis Gruchała, Sebastian Minkiewicz, Krzysztof Wawszczyk, Przemysław Głogowski, Marcin Górniak.
Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego, którego posiedzenie planowane jest na miesiąc październik zostali: Tadeusz Wygaś, Wojciech Rózycki i Marcin Tekiel.
Na zakończenie zjazdu zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie uczestników ,których następnie organizatorzy zaprosili na poczęstunek.