10 grudnia w świetlicy wiejskiej we Wrzosowie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dygowie w związku z zakończeniem pięcioletniej kadencji  władz związku.  Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za lata 2016-2021 oraz sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej. W podjętych uchwałach udzielono jednogłośnie  absolutorium ustępującemu zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP , Komisji Rewizyjnej oraz wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Skład nowego zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dygowie:

Marcin Tekiel – prezes

Przemysław Głogowski – wiceprezes

Michał Łomański -  wiceprezes

Adrian Gulczyński- sekretarz

Wojciech Różycki – skarbnik

Szymon Skiba – komendant gminny związku

Członkowie: Mirosław Andrusieczko, Marcin Dziuba, Przemysław Bielski, Karol Lebowski, Janusz Kubacki, Marek Strzałkowski, Łukasz Martyniec, Mateusz Marczyk, Łukasz Ćwiek.

Skład nowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dygowie:

Dariusz Kołodziej – przewodniczący

Zofia Wypych-Jączkowska -  sekretarz

Członkowie: Daniel Majcher, Konrad Wilk, Tomasz Gasiński.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

Tadeusz Budziński, Dariusz Kołodziej, Jan Gasiński, Zofia Wypych-Jączkowska.

Gośćmi zjazdu we Wrzosowie byli: Wójt Gminy Dygowo - Grzegorz Starczyk, Przewodniczący Rady Gminy Dygowo - Jerzy Leszczyński,  Kapelan Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kołobrzegu – ks. Piotr Niedźwiadek, Członek Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa  Zachodniopomorskiego – Jerzy Bartnik, Rzecznik prasowy PSP w Kołobrzegu -  st. kpt. Krzysztof Azierski.

Zjazd zakończono szczególnym akcentem. W związku z zakończeniem działalności w ZOSP Dygowie uhonorowano listem okolicznościowym i upominkiem Tadeusz Wygasia – człowieka , który przez ćwierć wieku (1981-2006) był prezesem tej organizacji , a w ustępującym zarządzie pełnił funkcję skarbnika.