W Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach zostały przeprowadzone ćwiczenia na wypadek pożaru. Sprawdzano organizację oraz warunki ewakuacji podopiecznych z obiektu. Scenariusz ćwiczeń zakładał zagrożenie pożarowe na drugim piętrze i personel dyżurujący składający się z trzech pracowników. Podopieczni zostali ewakuowani w ciągu sześć i pół minuty do wyznaczonej strefy bezpieczeństwa. Ewakuacja według obserwatora przebiegła prawidłowo i w sposób uporządkowany.

Obserwatorem ćwiczeń byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. DPS ma obowiązek przeprowadzać ćwiczenia pożarowe co dwa lata.