Rozbudowa kompleksu "Senior" w Piotrowicach

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior”, rozpoczęło rozbudowę obiektu w Piotrowicach o pawilon  dla pięciu osób przewlekle psychicznie chorych.  Nowo budowana część kompleksu opiekuńczego będzie budynkiem parterowym i  ma powierzchnię 150 m kw. , na której znajdą się  trzy pokoje po 17,5 m kw. z  łazienkami po 4,30 m kw. ,oraz pokój pobytu dziennego o powierzchni 24 m kw.. Inwestycja finansowana jest z własnych środków stowarzyszenia, aczkolwiek jak zaznaczył prezes Antoni Bernatowicz , w chwili obecnej brak jest środków na wyposażenie , na które poszukiwać będzie dofinansowania z źródeł pomocowych.  Pawilon zwiększy funkcjonalność  oraz  kameralny charakter całego kompleksu , w którym wszyscy podopieczni mają poczucie domowego klimatu. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na 30 listopada. Wykonawcą prac jest PPHU „Matexim” Hejdner i Wspólnicy Spółka Jawna z Białogardu. W załączeniu fotografie budowy oraz plan tereniu na którym na zielono zaznaczony jest budowany pawilon.