Antoni Bernatowicz zrezygnował ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrowicach.  O decyzji zadecydowały względy zdrowotne. 28 lat pracy etatowej ,najpierw we Włościborzu przez 14 lat , a następnie w Piotrowicach , zamknęły niezwykle bogaty w osiągnięcia na płaszczyźnie pomocy społecznej etap. Z dniem 1 września 2021 roku stery prowadzenia placówki pan Antoni przekazał Robertowi Jaruzelowi.

W dniu dzisiejszym gratulacje nowemu dyrektorowi złożyła dyrektor DPS-u we Włościborzu Małgorzata  Rzepka.

DPS w Piotrowicach prowadzi samodzielnie na zasadach non profit  Stowarzyszenie „Senior”. Jest to jedyna tego typu placówka w województwie , która nie działa na zlecenie samorządu. Prezesem stowarzyszenia jest Antoni Bernatowicz.