26 maja w świetlicy wiejskiej w Piotrowicach ,odbyło się spotkanie inauguracyjne klubu seniora skupiającego mieszkańców miejscowości Kłopotowo, Piotrowice i Włościbórz. Inicjatorem zawiązania klubu , jak i jego  patronem  jest stowarzyszenie „Senior” w Piotrowicach.  Z racji tego ,że wszystkie miejscowości leżą w bliskiej odległości od rzeki Parsęty, klub seniora nosi nazwę „ Z nad Parsęty”.

Podczas spotkania prezes stowarzyszenia „Senior”- Antoni Bernatowicz , przedstawił zebranym jakie stawia sobie cele związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem klubu seniora. Głos zabrali również wójt Gminy Dygowo – Grzegorz Starczyk i wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kołobrzegu –Artur Wasiewski.

Obecni byli na spotkaniu:  sołtyski Piotrowic- Monika Zielińska , Włościborza- Lucyna Pokusa i sołtys Kłopotowa Dariusz Olenowicz.

Stoły oraz doskonałe ciasta przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”.

Gości witały wolontariuszki ze szkoły we Wrzosowie.