Ostatnia prosta budowy w Piotrowicach

Od ostatniej wizyty na budowie kompleksu opiekuńczego w Piotrowicach minęły już prawie dwa miesiące. Obiekt w tej chwili jest w stanie zamkniętym. Bryła budynku jest ocieplona , są wstawione okna. Wewnątrz wykonane są wszystkie instalacje. Aktualnie wykonawca ociepla stropy i przygotowuje stelaże do montażu sufitów. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Ludziom  Niepełnosprawnym i Potrzebującym Opieki ,,Senior” Antoni Bernatowicz, widzi szansę na zakończenie prac budowlanych do 15 października. Wykonawca PPHU „Matexim” Hejdner i Wspólnicy Spółka Jawna z Białogardu mimo terminu wykonania do 30 listopada zdecydowanie ustawił front robót na wcześniejsze wywiązanie się z umowy. W załączeniu kilka zdjęć z budowy.