W świetlicy wiejskiej w Piotrowicach odbyło się spotkanie opłatkowe Klubu Seniora „Znad Parsęty”. Organizatorem spotkania było  stowarzyszenie „Senior”, które jest patronem klubu. Na spotkaniu obecny był cały zarząd stowarzyszenia „Senior”: prezes Antoni Bernatowicz , wiceprezes Robert Jaruzel, skarbnik - Monika Zielińska, sekretarz- Marta Minkiewicz i członek zarządu Dariusz Wojciechowski. Gośćmi klubu byli starosta Powiatu Kołobrzeg - Tomasz Tamborski , wójt Gminy Dygowo -Grzegorz Starczyk, administrator parafii Wrzosowo- ks.Grzegorz Jagodziński oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Piotrowiczanki”. Podczas spotkania śpiewano kolędy przy akompaniamencie Roberta Jaruzela. Catering przygotowała Jadłodajnia „U Macieja” z Kołobrzegu.