Po raz drugi Dom Pomocy Społecznej w Piotrowicach współpracuje z wolontariuszami szkół podstawowych z gminy Dygowo. Uczennice ósmych klas z Czernina Dygowa i Wrzosowa poświęcają czas aby angażować się w pracę z pensjonariuszami domu opieki. Przez dwie godziny raz w miesiącu są opiekunami , towarzyszami i w pewnym sensie terapeutami. Dla osób przebywających w ośrodku kontakt z młodzieżą jest zawsze przerwą w codzienności i ładunkiem pozytywnej energii, a dla młodych ludzi to nowe doświadczenie uczące przede wszystkim empatii.