Andrzej Wojciechowski prezesem WKS Rasel Dygowo na kolejną kadencję

Andrzej Wojciechowski prezesem WKS Rasel Dygowo na kolejną kadencję

W Dygowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WKS Rasel Dygowo. Ustępujący zarząd po przedstawieniu sprawozdania z działalności otrzymał absolutorium przy jednym głosie wstrzymującym się. Obecni na zebraniu zgłosili na kolejną kadencję tylko jednego kandydata na prezesa  – Andrzeja Wojciechowskiego. W głosowaniu tajnym został on wybrany jednogłośnie. W skład nowego zarządu weszli jeszcze: Jerzy Król, Marcin Królik, Rafał Wojciechowski, Tomasz Wiśniewski .

Prezes Andrzej Wojciechowski w nowej kadencji stawia na pracę całego zarządu i IV ligę. W chwile po zakończeniu zebrania powiedział: (…) podzielę na pewno funkcje na członków zarządu, no bo ciężko jest samemu ogarnąć wszystko – sponsorów, zawodników , przygotowanie stadionu  - żeby to wszystko  było na bardzo dobrym poziomie i żebyśmy godnie reprezentowali Gminę Dygowo. (..) moją ambicją jest aby czwarta liga była zawsze w Dygowie (…).

Cała rozmowa z prezesem w materiale poniżej.


Drukuj