Ogłoszenia duszpasterskie 26.04.2020

Ogłoszenia duszpasterskie 26.04.2020

1. W kalendarzu liturgicznym:

Swielubie_gmina_DygowoKorzystając z możliwości jakie dają rozporządzenia władz państwowych, od poniedziałku tj. 20.04.2020 r.  w naszej parafii została przywrócona możliwość uczestniczenia wiernych we Mszy św. w dzień powszedni i w niedzielę. Po przeliczeniu powierzani kościoła parafialnego, może jednocześnie we Mszy św. uczestniczyć 31 osób. Msze św. w dni powszednie są odprawiane o godz. 18.00. Z uwagi na okoliczności, Msza św. w sobotę o godz. 18.00, będzie odprawiana już z formularza Mszy św. niedzielnej. Msze w niedzielę będą odprawiane w Dygowie o godz. 8.00 i godz. 12.30. Także zostaje przywrócony porządek odprawiania Mszy św. niedzielę  w kościołach pomocniczych w Czerninie o godz. 9.30  i Świelubiu o godz. 11.00. Uwzględniając rozporządzenie, może w tych mszach wziąć udział 10 osób Jest obowiązek używania w kościele masek i temu podobnych.

- niedzielaNiedziela Biblijna i rozpoczęcia Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

- środa - święto św. Katarzyny ze Sienny, Patronki Europy. Dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej,

- czwartek -  o godz. 17.30 modlitwa w intencji powołań kapłańskich i zakonnych,

- piątek -  I Piątek miesiąca. W tym dniu zostaje odwołana wizyta duszpasterska u chorych. Od tego dnia rozpoczynamy nabożeństwa majowe ku czci NMP. W kościołach pomocniczych są sprawowane według już ustalonej tradycji. W kościele parafialnym w dni powszednie są odprawiane o godz. 17.30. W niedzielę przed sumą o godz. 12.30. Jak co roku,  znakiem naszej czci oddawanej NMP, będą pojedyncze kwiaty składane do wazonów umieszczonych przy ołtarzu NMP Częstochowskiej,

- sobota - zgodnie z dekretem Stolicy Apostolskiej, w tym dniu obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, przeniesiona z niedzieli 3 maja. Uroczysta Msza św. o godz. 18.00,

- niedziela -  Niedziela Dobrego Pasterza.

2. Intencje mszalne. Są  wolne intencje we wrześniu 2020.

3. W związku z panującą sytuacją i wprowadzonymi ograniczeniami zaistniała sytuacja, w której wpływy finansowe, konieczne do utrzymania parafii zostały bardzo ograniczone. Pomimo pandemii, Parafia ponosi stałe opłaty za media. Bardzo dziękują tą drogą tym z naszych Parafian, którzy przesłali ofiary, aby utrzymać płynność finansową.  Serdecznie proszę, abyśmy wspólnie zadbali o naszą Wspólnotę i jej życie także materialne. Pozwalam sobie załączyć  numer konta parafialnego na które można wpłacać dobrowolne ofiary:                                         19 8562 0007 0040 0031 2000 0010

4.Polecam prasę katolicką: „G N”.

5.Spotkania w tym tygodniu: w niedzielę po sumie spotkanie ze wspólnotą Ż. R..

6. Przy wyjściu z kościoła w Dygowie oraz Czerninie i Świelubiu są wyłożone Paschaliki wielkanocne w cenie 5 zł. z których dochód jest przeznaczony na cele charytatywne Caritas Diecezji oraz Caritas Parafialnej. Możemy też przy ołtarzu bocznym składać puszki z jałmużną wielkopostną.

7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę udanego tygodnia. Jubilatom i solenizantom składam serdeczne życzenia.

Świelubie, gmina_Dygowo, kościół


Drukuj