Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym w Dygowie

Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym w Dygowie

Wielki Czwartek - pierwszy dzień Triduum Paschalnego, pamiątka Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Kaplicy Adoracji - tzw. Ciemnicy. W kościele zgasły wieczne lampki, ucichły dzwony i muzyka. Z ołtarza zdjęto obrusy , otwarto puste tabernakulum.


Drukuj