Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Czerninie (kronika 1960-1963) cz.1

Szkoła Przysposobienia Rolniczego w Czerninie (kronika 1960-1963) cz.1

Redakcja portalu otrzymała bardzo ciekawy dokument  sprzed blisko sześćdziesięciu lat – kronikę Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Czerninie. Pożółkłe karty zapisane ręcznie  przedstawiają  jej historię w latach 1960-1963. Postanowiłem podzielić się z Państwem wiedzą zaczerpniętą z kroniki oraz fotokopiami kart. W październiku 1961 roku, na terenie

gromady Dygowo zorganizowano I kurs Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Czerninie, który był inicjatywą ówczesnych władz państwowych, które stawiały sobie za cel podniesienie poziomu oświaty rolniczej.  Na pierwszy kurs zapisało się 26 osób i przez pół roku zdobywało wiedzę , której hasłem przewodnim jak zapisano w kronice było: Zdobywając kwalifikacje w zawodzie rolnika, podniesiesz poziom gospodarki ogólno- narodowej. Zajęcia prowadziło trzech nauczycieli: instruktor Zygmunt Jesionka – przedmioty zawodowe, Krystyna Fliege – nauczycielka matematyki i Kazimierz Zawiert – nauczyciel języka polskiego i historii.  W ramach zajęć praktycznych uczniowie wysiewali na poletkach o wymiarach 10 na 10 metrów wykę jarą.  Rok szkolny zakończył się dwudniowym egzaminem teoretycznym ,który przeprowadzono 13 i 14 kwietnia 1961 roku. Promocję do II klasy otrzymało 14 słuchaczy.  Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach świetlicowych, gdzie działał zespół śpiewaczy i teatralny.
Zachęcam wszystkich , którzy mają jakąkolwiek wiedzę  o tej szkole i chcieliby się z nią podzielić , być może udostępnić  jakieś fotografie , o kontakt z redakcją ( tel. 606 764 123).  Poniżej pierwsze fotokopie kroniki.


Drukuj