2 marca 2015 r. w kościele p.w. NMP w Czerninie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków UE remontu wieży tegoż kościoła. Strony: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  reprezentowany przez Anną Mieczkowską oraz Parafia Rzymskokatolicka w Dygowie reprezentowana przez proboszcza Piotra Niedźwiadka, sygnowały dokument , który umożliwił odbudowę hełmu wieży zabytkowej świątyni. Wartość projektu stanowiła kwota 218.537,76 zł , z której 85 procent stanowiło dofinansowane. 15 procent wyłożyła Gmina Dygowo.  

Prace ruszyły już w marcu. Na placu przykościelnym firma z Drawska Pomorskiego budowała od podstaw nową konstrukcję hełmu ze słupów dębowych. Poszycie wykonano z papy termozgrzewalnej na które ułożono płytki z łupka. Wszystkie prace wykonane były pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Prace związane z posadowieniem kopuły wraz z hełmem i krzyżem o łącznej wadze około 22 ton rozpoczęły się po ósmej rano 17 czerwca  2015 roku. Transport konstrukcji przy pomocy potężnego dźwigu o wysięgu  70 m  trwał około 20 minut. Mocowanie do wieńca kościoła i wyciągnięcie uchwytów przeznaczonych do transportu zakończono o 9:50.

20 czerwca w czasie Mszy św. ks. Piotr Niedźwiadek poświęcił gotowe dzieło. Po mszy głos zabrała sołtys Jolanta Pomes oraz wójt Marek Zawadzki , który wręczył ks. Proboszczowi obraz przedstawiający świątynię  w Czerninie.  Uczniowie V klasy szkoły w Czerninie wykonali inscenizację „Królewskich zaślubin” przygotowaną pod kierunkiem Bogdana Żołnierowicza.