Jubileusz 40-lecia zespołu Dygowianie (fotogaleria, wideo)

Jubileusz 40-lecia zespołu Dygowianie (fotogaleria, wideo)

14 sierpnia w Dygowie odbyły się obchody  40-lecia działalności zespołu ludowego Dygowianie (wcześniej Dygowianki). Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym. Ks. dziekan Piotr Niedźwiadek złożył jubilatom życzenia. Po mszy w ogrodzie parafialnym życzenia składali zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele zespołów ludowych powiatu kołobrzeskiego oraz sołtys Dygowa Wojciech Galek. Wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący Rady Gminy Dygowo Jerzy Leszczyński wręczyli członkom zespołu Dygowianie listy gratulacyjne i upominki. Sekretarz Gminy Dygowo Dorota Gruchała zapoznała zebranych z historią pracy twórczej  zespołu. Wójt przekazał  na ręce kierownika zespołu pani Danuty Kozak okolicznościową statuetkę od byłego wójta Stefana Lange, który urzędował  w czasie kiedy zespół powstał. O działalności artystycznej i społecznej zespołu Dygowianie opowiadała wcześniejsza kierowniczka zespołu pani Zofia Żołnierowicz. Obecnie w skład zespołu wchodzi 13 osób: Danuta Kozak, Ewa Świderek, Wiktoria Dziuba, Czesława Gasińska, Stanisława Stachowska, Krystyna Jaroszek, Ewa Wołodkowicz, Jadwiga Witkowska, Lidia Olszewska, Krystyna Król, Jerzy Król, Jerzy Lejkowski, Krzysztof Subocz.

Historia powstania i działalności zespołu śpiewaczego „ Dygowianie”

Zespół Śpiewaczy „Dygowianki” powstał w 1980 r. z inicjatywy  Koła  Gospodyń Wiejskich. Jego założycielkami były Panie: Krystyna Jaroszek, Stanisława Stachowska i Czesława Gasińska. Pierwszy występ odbył się na dożynkach gminnych, Panie  przygotowały wieniec dożynkowy i parę przyśpiewek. Przez kolejne lata występy zespołu uświetniały liczne imprezy lokalne, jubileusze  małżeńskie oraz uroczystości kościelne. Zespół aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego poprzez występy na biesiadach, dożynkach, w szkołach, przedszkolach,  Domach  Pomocy Społecznej, ośrodkach wczasowych w Kołobrzegu i Ustroniu Morskim oraz za granicą, w mieście partnerskim Schwerin. Każdego roku „Dygowianki” brały udział w Prezentacjach Kulturalnych Wsi w Drawsku Pomorskim przewożąc stamtąd Złote, Srebrne i Brązowe Malwy.

Przez kolejne lata kierownikami artystycznymi zespołu  były: Halina Lesiak, Jan Wołodkowicz, Maria Kotynia, Zofia Żołnierowicz. Od 2006 r. kierownikiem zespołu jest Pani Danuta Kozak zaś akompaniatorem Pan Krzysztof Subocz. Zespół w swoim repertuarze posiada pieśni i piosenki ludowe, biesiadne, obrzędowe, a także autorsko przygotowane przez kierownika zespołu. W ostatnich latach została zmieniona nazwa zespołu na „Dygowianie”, ponieważ do zespołu dołączyli panowie. Od kilkunastu lat zespół współpracuje z polonią francuską, której organizuje występy w Kołobrzegu. Zespół ma swoje nagrania w Radio Koszalin, Radio Kołobrzeg i telewizji kablowej Kołobrzeg. W 2009 r. nagrał amatorską płytę. 

Przez 40 lat istnienia, przez zespół przewinęło się ok. 30 osób, jedni byli kilka lat, inni kilka miesięcy ale wszystkim przynosiło radość wspólne śpiewanie.

Wszystkie te osoby to pasjonaci twórczości ludowej, którzy mimo licznych obowiązków znajdują czas na wspólne śpiewanie i występy. Głównym celem funkcjonowania zespołu jest niesienie ludziom radości i ocalenie od zapomnienia ciekawych pieśni i obrzędów ludowych. 


Drukuj