1 września tego roku minęły 32 lata od chwili, kiedy oddano społeczności gminnej do użytkowania szkołę podstawową przy ulicy Kolejowej w Dygowie. Opis uroczystości otwarcia nowej szkoły, która odbyła się 1 września 1990 roku odnalazłem w archiwalnym egzemplarzu Ścierniska. Autorem tekstu jest ówczesny nauczyciel języka polskiego i redaktor naczelny gminnej gazety, Andrzej Chludziński.  

Nowa Szkoła

Od ponad 30 lat czyniono starania o nowy budynek szkolny w Dygowie, gdyż dzieci uczyć się musiały w starych budynkach nie odpowiadających wymogom, przez co między innymi nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. Wreszcie w roku 1986 zatwierdzono plan budowy i rozpoczęto prace nad kompleksem oświatowym składającym się ze szkoły, przedszkola oraz bloku mieszkalnego dla nauczycieli.  1 września 1990 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły. Miało ono nieco odmienny charakter od dotychczasowych tego rodzaju imprez. Ceremonia przebiegała skromniej, nie było bałwochwalczych hołdów składanych przedstawicielom różnych organizacji. Wśród zaproszonych gości znajdował się kurator oświaty i wychowania Stanisław Polańczyk, wicekuratorzy Ryszard Kwaśniewski i Henryk Trzaskowski, proboszcz parafii w Dygowie ksiądz Edward Skwira, przedstawiciele budowlanych, reprezentanci zakładów pracy i gminy oraz rodzice uczniów. Nie mógł przybyć na uroczystość wojewoda koszaliński Stanisław Socha oraz biskup koszaliński-kołobrzeski Ignacy Jeż. Punktualnie o godz. 9°° przewodniczący  Rady Samorządu Uczniowskiego Monika Lange złożyła raport dyrektorowi szkoły Januszowi Kilińskiemu. Ten zaś zameldował wójtowi gminy Dygowo Stefanowi Lange o gotowości społeczności szkolnej do rozpoczęcia uroczystości. Po tym nastąpiło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrało kilku mówców: S. Lange, S. Polańczyk  i J. Kiliński. W owych wystąpieniach przedstawili historią budowy szkoły, zadania na przyszłość, złożyli podziękowania budowlanym i życzyli wszelkiej pomyślności uczniom oraz nauczycielom.

Kolejnym punktem stało się przecięcie wstęgi, czego dokonali przedstawiciele kuratorium, dyrekcji szkoły, Komitetu Rodzicielskiego oraz uczniów. Potem miało miejsca poświęcenie szkoły. Dokonał tego proboszcz miejscowej parafii, który obszedł cały budynek, aby każdy jego zakątek skropić wodą święconą. Po części oficjalnej można było obejrzeć występy artystyczne, w których zaprezentował się między innymi chór szkoły dygowskiej prowadzony przez Danutę Nater. Gdy przebrzmiały słowa ostatniej piosenki, gmach został udostępniony do zwiedzania. Wiele czasu trwało, tanim wszyscy chętni obejrzeli obiekt, gdyż mimo skromnych możliwości Oświaty szkoła jest dość duża i nie najgorzej wyposażona. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż kurator S. Polańczyk obiecał przekazać szkole zestaw komputerowy. Ponadto szefowie GS Dygowo, BS Dygowo, RSP Dygowo i ZR Gąskowo zadeklarowali zakup na rzecz szkoły odtwarzacza video. Również budowlani (PBRol. Kołobrzeg) wykonali szlachetny gest zapowiadając sfinansowanie anteny satelitarnej. Tak więc po wielu latach oczekiwań uczniowie, rodzice i nauczyciele mają wreszcie nową szkołę. Wypadałoby sobie życzyć, aby jak najszybciej znalazły się środki na poprawę warunków pracy i nauki w innych placówkach szkolnych naszej gminy.

A.Ch.

Ściernisko nr 1 , 15 września 1990 r.